Hoe kan je Huiselijk geweld stoppen?

Jammer genoeg komt het de laatste tijd vaker voor dan voorheen, of wordt het eerder gemeld, dat kan ook. Mensen nemen tegenwoordig alles op, een belletje is zo gedaan en de politie staat zo voor de deur. Vroeger was dit niet het geval en hoorde je hier veel minder over. Het gaat in dit artikel over huiselijk geweld en hoe je dat kan voorkomen en of verminderen. In dit artikelen worden verschillende scenario’s geschetst en weerlegd door behulp van een life coach die gespecialiseerd is in huiselijk geweld te voorkomen. Hieronder zal je een aantal voorbeelden zien die te maken hebben met huiselijk geweld. Iets wat niet meer geaccepteerd wordt.

Waarom mocht het vroeger wel?

Vroeger mocht het ook niet, maar werd het wel gedaan. De man had altijd de macht in een gezin en dat liet hij duidelijk merken. De life coach beschrijft dit als discriminatie tegenover de vrouw. Een man stond vroeger hoger dan een vrouw, vrouwen moesten alleen maar schoonmaken en voor de kinderen zorgen. De man moest werken en zorgde ervoor dat er geld binnen kwam voor het hele gezin. In de loop der jaren is het een beetje veranderd. Vrouwen kregen steeds meer erkenning van mannen en vrouwen onder elkaar zette een soort slag in. De life coach vindt deze verandering in de maatschappij niet heel erg gek. Maar de vrouwen waren er nog lang niet. Huiselijk geweld werd nog te vaak toegepast in huis.

In de tijd erna werden vrouwen onafhankelijker, ze begonnen met werken en konden geheel voor hun kinderen zorgen zonder de financiële hulp van hun man. Om deze reden nam het huiselijk geweld een stuk af volgens de life coach. De vrouwen die gingen er nog steeds niet mee akkoord en er stond een vorm van feminisme. Huiselijk geweld moest de kop worden ingedrukt. Niet alleen tussen man en vrouw maar in het algemeen. Kinderen die worden geslagen, broertjes die met elkaar vechten, alles moest stoppen. In die tijd was een life coach van belang. Een life coach zorgt ervoor dat je jezelf kan leren beheersen en je hart kan luchten als dat nodig is. Met een life coach kon je stappen gaan zetten om jezelf te verbeteren en dit zorgt ervoor dat het huiselijk geweld een stuk minder werd. Huiselijk geweld is vandaag de dag onacceptabel, het moet gestopt worden. De maatschappij is beter in staat om meldingen te doen en het gebruik van een life coach wordt goed gestimuleerd.

Huiselijk geweld